در خاطره روزها – ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها – ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

انهدام برجهای دوقلو

۲۰ شهریور – ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

انهدام برجهاي دوقلو

انهدام برجهاي دوقلو

در يك مجموعه حملات هماهنگ با هواپيما به مركز تجارت  جهانی در نيويورك، نزديك به ۳ هزار تن كشته شدند. اين حملات كه در تاريخ آمريكا بيسابقه بوده و گروه «القاعده» مسئوليت آنرا پذيرفت، منجر به تغيير سياست آمريكا در كشورهای خاورميانه شد. چند ماه بعد دولت «آمريكا» با حمله به «افغانستان» دولت «طالبان» را كه پشتيبان «القاعده» بود سرنگون ساخت و در سال ۲۰۰۳ نيز به عراق حمله كرد.  

 

آغاز جنگ اول هند و پاکستان

آغاز جنگ اول هند و پاکستان

۲۰ شهریور – ۱۱سپتامبر ۱۹۴۸ آغاز جنگ اول هند و پاکستان

همزمان با درگذشت «محمدعلی جناح» بنيانگذار كشور «پاكستان», نخستين جنگ ميان «هند» و «پاكستان» بر سر «كشمير» آغاز شد. از آن زمان تاکنون بر سر همان مسئله ميان «هند» و «پاکستان» که پيش از سال ۱۹۴۷ يک کشور را تشکيل مي‌دادند دو بار ديگر نيز جنگ روی داده است اما هنوز راه حل قطعی برای مسئله «کشمير» به دست نيامده است.

 

 

درگذشت ريكاردو

درگذشت ريكاردو

۲۰ شهریور – ۱۱ سپتامبر ۱۸۲۳ درگذشت ريكاردو اقتصاددان انگليسی

«ديويد ريكاردو» اقتصاددان معروف كه نظريات مختلفی در اقتصاد ارائه كرد، در اين روز درگذشت. از جمله نظريات «ريكاردو» رابطه پول و جمعيت است. بر طبق اين نظريه، با افزايش دستمزدها و درآمد، جمعيت بيشتر مي‌شود زيرا كه مزدبگيران وقتی كه خود را در رفاه ببيند نگران تعدد فرزندانشان نخواهند بود و در نتيجه، جمعيت بدون توجه به ظرفيت كشور افزايش مي‌يابد.

 

شکست دوم عثماني در تلاش براي تصرف وين

شکست دوم عثماني در تلاش براي تصرف وين

۲۰ شهریور – ۱۱ سپتامبر ۱۶۸۳ شکست دوم عثمانی در تلاش برای تصرف وين

ارتش‌های متحد اروپای مركزی مركب از ۱۳۰ هزار نظامی، ارتش «عثمانی» به فرماندهی «قره مصطفی» را در نزديكی شهر «وين» شكست دادند. اين آخرين تعرض عثمانيها به شهر «وين» بود. در سال ۱۵۲۹ نخستين تجاوز «عثمانی» به «وين» و محاصرة طولانی اين شهر نيز شكست خورده بود.

 

کودتای شیلی وقتل آ لنده

کودتای شیلی وقتل آ لنده

۲۰ شهریور- ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ کودتای شیلی وقتل آ لنده

۱۱ سپتامبر سال ۱۹۷۳  سالروز پایان حکومت سالوادورآ لنده رئيس جمهور سوسیالیست کشورشیلی است.در این روز جمعی از نظامیان شیلی به ریاست ژنرال اوگوستوپینوشه کاخ ریاست جمهوری شیلی را محاصره کردند. آلنده همراه با مدا فعان کاخ ریاست جمهوری به مقاومت بر خاست ودر راه دفاع ازدموکراسی وایستادگی در برابر کودتا جان باخت.

در خاطره روزها – ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

مطالب مرتبط:

برجهای دوقلو در آمریکا منهدم شدند