پناه بردن به تخته پاره اروپا در وحشت از فشار تحریمها و خیزشهای مردمی – طنز سیاسی

اندازه متن
Aa Aa

مطالب طنز – پناه بردن به تخته پاره اروپا در وحشت از فشار تحریمها و خیزشهای مردمی

نگاهی به کاریکاتورهای سیاسی

 

 

در وحشت از فشار تحریمها و خیزشهای مردمی به تخته پارة اروپا پناه می برد

 

 

همة دنیا دشمن رژیم

 

 

روحانی دارد ذات نظام را مدره نشان می دهد

 

 

سقوط شاخص های اقتصادی بر روی نظام

 

 

سیلی مردم فقیر بر چهره نظام

 

 

مقاومت مردم ایران به‌رغم سرکوب رژیم

 

 

رژیم آخوندی در وحشت از ضربات قیامها در تله تحریمها افتاده

 

 

مطالب مرتبط

آتش افروزی راهبرد رژیم در خاورمیانه – طنز سیاسی

موشکاف ۱۶ شهریور- باندهای نظام بد جوری به جون هم افتادن.