بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

صد و سیزده سال پس از انقلاب ملّی ـ دموکراتیک مشروطه،

که بر پرچم آن مبارزه علیه استبداد، بی قانونی و بیدادگری نقش بسته بود

و ۶۷ سال پس از قیام تاریخی ۳۰ تیر، که توطئۀ شاه علیه دولت ملّی و ضدّ استعماری دکتر محمد مصدق را نقش برآب کرد،

شورای ملی مقاومت ایران مصمّم تر از همیشه و با گامهای استوار وارد سی و نهمین سال حیات خود می شود.

مبارزۀ بی امان با استعمار و استبداد مطلقۀ شاه و شیخ،

هشیاری در مقابل توطئه های استعماری، برنتابیدن ارتجاع مذهبی،

از شیخ فضل الله نوری تا خمینی، دفاع از حاکمیت ملّی،

مبارزه برای عدالت و حقوق دموکراتیک مردم، سنّتهای جنبش رهاییبخش مردم ایران در انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت است که از ۳۰تیر سال۱۳۶۰ تا کنون، شورا آن را نمایندگی می کند.

شورا درد و رنجی را که مردم ایران از ناکامی انقلاب مشروطیت،

از کودتای ننگین ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و از غارت دستاوردهای انقلاب ضد سلطنتی در بهمن سال ۱۳۵۷ تحمّل کردند، به نیروی مبارزه برای رهایی تبدیل کرد.

بدین ترتیب هر قطره خونی که طی ۱۱۳سال گذشته در مبارزه علیه ارتجاع و استعمار از پیکر نهضت رهایی¬بخش مردم ایران بر زمین ریخته، در نیروی مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه ذخیره شد.

راست این است که از ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰، که شورا به ابتکار مسعود رجوی پایه گذاری شد،

دستاوردهای انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ضدّ دیکتاتوری شاه ،

با وجود کلان توطئه ها و فراز و نشیبهای بسیار و هزینه های گزافِ جانی و مالی،

در این شورا نگاهبانی و اِحیا و فشرده شده است.

ادامه بیانیه سی و هشتمین سالگرد تلسیس شورای ملی مقاومت ایران:

بیانیۀ سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران

مطالب مرتبط:

بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران