تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک علیه حضور رئیس رژیم رکوردار اعدام

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک علیه حضور رئیس رژیم رکوردار اعدام

و بانکدار مرکزی تروریسم در سازمان ملل

تظاهرات در نيويورك

نه به آخوند روحاني،نه به نماینده فاشیسم  دینی

آری به يك ايران آزاد در پرتو رزم كانونهای شورشي و ارتش آزادی

پشتيباني از جايگزين دموكراتيك شورای ملی مقاومت

و برنامه ده ماده ای  خانم مريم رجوی

زمان: سه شنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۸، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

مكان: پارك  داگ هامرشولد، ملل متحد، نيويورك

از پيام مریم رجوی به تظاهرات آمريكا در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸

آخوندها بيش از هر چيز از تغيير بدست مردم و مقاومت ايران و مجاهدين خلق ایران ميترسند. درست در همين نقطه، روشن ميشود كه ديكتاتوري ديني در رويارويي با مقاومت گرگ كاغذي است و سرنوشتي جز همان سرنوشت ديكتاتوري شاه ندارد. اين حكم تاريخ و خواست مردم ايران است.

آری، آزادي بر شاه و شيخ پيروز ميشود.

هموطنان ،

یاران شورشگر و شوريده بر ديكتاتوري و فاشيسم ديني،

اين رژيم هر روز ضعيف‌تر از روز قبل و به سرنگوني يك روز نزديكتر مي‌شود. متقابلاً مسئوليت همه ما سنگين تر ميشود.

ما در دوران آماده باش بسر مي‌بريم.  بی‌تردید ديكتاتوري لرزان آخوندي در برابر مقاومت و قیام ملت ما و ارتش بزرگ آزادی دوام نمی‌آورد.

سلام بر آزادی

درود بر همه شما

ايرانيان آزاده!

زمان زمان برخاستن است،

در دوران آماده باش سرنگونی ، ايران زمين تك تك شما را به قيام به مبرمترين وظيفه ملي و ميهني براي رقم زدن فرداي ميهن و جارو كردن نظام پليد آخوندي فرا مي خواند

مطالب مرتبط:

کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتلَ‌عام تابستان ۶۷- نمایشگاه عکس در مقابل کنگره آمریکا

کارزار اشرف نشانان، نه به روحانی در نیویورک علیه حضور رئیس جمهور رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد