گزیده ارتباط مستقیم_تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک_۲۴شهریور۹۸

اندازه متن
Aa Aa

گزیده ارتباط مستقیم_تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک_۲۴شهریور۹۸

تظاهرات «نه به آخوند روحانی» در نیویورک – سه‌شنبه ۲مهر ۱۳۹۸- ۲۴سپتامبر ۲۰۱۹

علیه حضور رئیس رژیم رکورد دار اعدام و بانکدار مرکزی تروریسم

در سازمان ملل

هموطنان!

در شرایطی که رژیم ضدایرانی ولایت فقیه، برای مقابله با قیام و فوران خشم مردم ایران به تشدید شکنجه و اعدام در داخل میهن روی آورده و در تنگنای تحریم و طرد جهانی، بر طبل باجگیری اتمی و تروریسم و جنگ‌افروزی می‌کوبد، رئیس این دیکتاتوری تروریستی و رکورد دار اعدام در جهان، جایی در مقر ملل ‌متحد ندارد. حسن روحانی هم مثل خامنه‌ای و ظریف باید تحریم شود و و به‌خاطر شراکت در جنایات ارتکابی فاشیسم مذهبی، در معرض محاکمه بین‌المللی قرار بگیرد

تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک، فریاد اعتراض و دادخواهی مردم ایران و بازتاب اراده قیام آفرینان و کانون‌های شورشی، برای سرنگونی این رژیم ضدبشری و برقراری آزادی و حاکمیت مردم است.

ایرانیان آزاده!

زمان زمان برخاستن است،

در دوران آماده‌باش سرنگونی، ایران‌زمین تک‌تک شما را به قیام به مبرمترین وظیفه ملی و میهنی برای رقم زدن فردای میهن و جارو کردن نظام پلید آخوندی فرا می خواند

تظاهرات در نیویورک

نه به آخوند روحانی،نه به نماینده فاشیسم دینی

آری به یک ایران آزاد در پرتو رزم کانون‌های شورشی و ارتش آزادی

پشتیبانی از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت

و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی

زمان: سه‌شنبه، ۲مهر ۱۳۹۸، ۲۴سپتامبر ۲۰۱۹

مکان: پارک داگ هامرشولد، ملل متحد، نیویورک

مطالب مرتبط:

تظاهرات «نه به آخوند روحانی» در نیویورک – سه‌شنبه ۲مهر ۱۳۹۸

ارتباط مستقیم ; تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک