رئیس جمهور آلبانی ایلیر متا: باعث مسرت بزرگی است که به دیدار خانم مریم رجوی رفتم

اندازه متن
Aa Aa

رئیس جمهور آلبانی ایلیر متا: باعث مسرت بزرگی است که به دیدار خانم مریم رجوی

رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران رفتم و با طرح ۱۰ماده‌ای ایشان آشنا شدم

این طرح مبتنی بر ارزشهای بنیادین آزادی

انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، کثرت گرایی با هدف ساختن

جامعه‌ یی پویا و دمکراتیک برای مردم ایران است

من با رنج و  فدا و مشکلات وصف ناپذیری که این افراد

از سرگذرانده‌اند و با تمام تلاشهایشان به منظور دستیابی

به هدف بسیار مهمشان برای دمکراسی و عدالت اجتماعی

اعلام همبستگی می‌کنم

باعث مسرت  بزرگی است که به دیدار خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران رفتم و با طرح ۱۰ ماده‌ای ایشان آشنا شدم.

این طرح، مبتنی بر ارزشهای بنیادین آزادی، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، کثرت گرایی با هدف ساختن جامعه‌ای پویا و دمکراتیک برای مردم ایران است.

من با رنج و  فدا و  مشکلات وصف ناپذیری که این افراد از سرگذرانده‌اند، و با تمام تلاشهایشان به منظور دستیابی به هدف بسیار مهمشان برای دمکراسی و عدالت اجتماعی، اعلام همبستگی می‌کنم.

مهمان نوازی و همبستگی مردم آلبانی با این افراد، تجسم والایی است؛ از آموزشهای مادر ترزای مقدس که سمبل عشق و انسانیت برای مردم آلبانی و جهان است؛

-برای همبستگی انسانی؛

-برای ابراز مراقبت و توجه و همراهی با کسانی که نیازمند کمک و همبستگی هستند؛

و برای تسکین رنجهایی که آنها در خلال فداکاریهایشان متحمل شده اند.

مطالب مرتبط:

دیدار ایلیر متا رئیس‌جمهور آلبانی از اشرف۳

ملاقات ایلیر متا رئیس جمهور آلبانی با خانم مریم رجوی و بازدید از اشرف۳