حمله ی رژیم به تاسیسات نفتی عربستان به هم زدن میزمذاکره

اندازه متن
Aa Aa

روی خط بیست  وهشتم شهریور-۹۸ حمله به تاسیسات نفتی عربستان

حرکات رژٰیم بحران زده‌ی آخوندی برای ناظری که ماهیت ضدبشری وضد ایرانی این رژیم را

نشناسد خیلی عجیب به نظرمیرسد مثلا درشرایطی که درتمامی کشورهای اروپایی تلاش میکردند فضایی

بین رژیم وامریکا را به مذاکره وسازش نزدیک کنند.رژیم با حمله به تاسیسات نفتی عربستان میز را به هم زد

وحاضر به مذاکره نشد علت جیست.

سایت مجاهددرمقاله ای با عنوان درد اصلی نظام درمان نخواهد شد به این سئوال پاسخ میدهد وتوضیح میدهد

که رژیم میداند اگر به مذاکره تن بدهد باید به شرایط آن گدن بگذارد وعقب نشیینی بکند.

بیشتر بخوانید

برایان هوک: ما آماده هستیم درصورتیکه با حمله رژیم مواجه شویم بتوانیم پاسخ دهیم

مریم رجوی : حمله به تأسیسات نفتی کشور همسایه گامی بلند و جنگ‌افروزانه

سی.ان.ان: موشکهای کروز عمل نکرده نشان می‌دهد حمله به عربستان از ارتفاع پایین انجام شد