اعتراف بهزاد نبوی از مهره های باند مغلوب به فساد فراگیر در حکومت

اندازه متن
Aa Aa

اعتراف بهزاد نبوی از مهره های باند مغلوب به فساد حکومتی

بهزاد نبوی از مهره‌های باند مغلوب در اعتراف به فساد فراگیر در حکومت آخوندی

گفت که چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون، قرارگاه ضد خاتم و ارگانهای غارتگر موسوم به آستان قدس

و بنیاد مستضعفان ثروت کشور را در اختیار دارند.

وی گفت که این چهار نهاد ۶۰ درصد ثروت کشور را در دست دارند. مشکلات کنونی اقتصادی نظام آن‌قدر عظیم است که (حتی) اگر هیچ‌کدام از فسادها،

مشکلات ساختاری یا ضعفها وجود نداشت، ‌مقابله با آن به سادگی امکانپذیر نبود.

دزدی و فساد سیستماتیک و نهادینه در رژیم آخوندی آن‌چنان گسترده است که این روزها سردمداران و مهره‌های حکومتی که خودشان جزو شاه‌دزدهای نظام هستند،

به ناگزیر به فساد نهادینه شده اذعان کرده و برای رد گم کردن، فریاد آی دزد آی دزد سرمی‌دهند.

محاکمه عناصر درجه چندم در فسادها صرفاً ترفندی است برای ریختن آب بر آتش خشم مردم.

ترفندی که خریدار ندارد و مردم می‌دانند که کلیت نظام فاسد است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، در مصاحبه با روزنامه حکومتی ایران ۵شهریور ۹۸ به این امر اینچنین اعتراف کرد: «بگذارید با آمار و شاخصهای نظرسنجی به شما پاسخ بدهم. من هر سه‌شنبه با همه دستگاه‌های حاکمیتی که افکار عمومی را سنجش می‌کنند، جلسه دارم. ۴مفسر هم در این جلسات با من همکاری می‌کنند تا با تکیه بر این داده‌ها، تصویر دقیق و درستی از جامعه به‌دست بیاوریم. مطابق نتایج نظرسنجی‌های این مراکز حاکمیتی، ۹۱درصد مردم تصور فساد دارند».

آیا همین آمار که ربیعی می‌دهد بیانگر عمق نفرت عموم مردم ایران نسبت به گنداب فساد در نظام آخوندی نیست؟ آیا این اعترافات بیانگر فاصله عمیق طبقاتی نیست؟

پولشویی، فساد اقتصادی و ظهور مفاسد اقتصادی حاصل این اقدامات است

چرا که در لایه‌های اقتصاد کشور تنها افرادی قادر به ادامه فعالیت هستند که

با توجه به رانت می‌توانند سرمایه‌هایی از منابع مردم کسب کنند

البته با حمایتهایی از بدنه دولت».

مطالب مرتبط:

بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی

اعتراف محمود بهمنی به فساد حکومتی و موجودی حساب آقازاده ها