بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت-فصل هشتم-بخش اول

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت

فصل هشتم: لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران
تحریم کامل نفتی، تحریم ولی فقیه و وزیر خارجه آخوندها
فراخوانهای مقاومت ایران به طرد و تحریم فاشیسم مذهبی

۶۹ ـ در یکسالی که گذشت، دولت آمریکا پس از خروج از توافق اتمی با اِعمال سلسله‌یی از تحریمها،

از جمله تحریم کامل نفتی، تحریم بانکی، تحریم پتروشیمی، فلزّات و همچنین تحریم خامنه¬ای و دفتر و دستگاه او و بالاخره تحریم ظریف،

وزیر خارجه فاشیسم دینی و از سوی دیگر،

با گذاشتن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی

در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ عرصه را بر رژیم آخوندی هر چه تنگ‌تر کرد.

این نامگذاری در حالی صورت گرفت که رژیم آخوندی با تمام قوا تلاش می‌کرد از طریق لابی‌هایش در داخل آمریکا و اروپا از آن جلوگیری کند.

رئیس جمهور آمریکا به هنگام این نامگذاری گفت: «این اقدام بی‌سابقه به رهبری وزارت خارجه، به‌رسمیت شناختن این واقعیت است که رژیم ایران

نه تنها یک حکومت حامی تروریسم است، بلکه سپاه پاسداران فعّالانه از تروریسم، به عنوان یک ابزار سیاست، حمایت مالی کرده و آن را اشاعه می‌دهد.

سپاه پاسداران ابزار اصلی حکومت ایران در هدایت و اعمال بسیج جهانی تروریستی‌ این رژیم است.

در این لیست‌گذاری، برای نخستین بار است که آمریکا بخشی از یک دولت دیگر را به عنوان یک سازمان تروریست خارجی لیست گذاری می کند.

این لیست گذاری تأکیدی است بر این که اَعمال رژیم ایران به طور بنیادین با رفتار سایر دولتها فرق دارد. این اقدام به میزان قابل ملاحظه‌یی ابعاد

و وسعت فشار حداکثری ما روی رژیم ایران را گسترش خواهد داد. این اقدام، ریسک و خطر

هرگونه تجارت یا دادن کمک به سپاه پاسداران را برای هرکس که به آن مبادرت کند، روشن می سازد.

یعنی، اگر شما مشغول تجارت با سپاه پاسداران هستید، شما دارید از تروریسم حمایت مالی می‌کنید. این اقدام

پیامی روشن به رژیم تهران می‌فرستد که حمایتش از تروریسم عواقب جدّی دارد.

ما به افزایش فشار مالی و افزایش هزینه برای رژیم ایران به خاطر حمایتش از فعالیت‌های تروریستی ادامه می‌دهیم

تا آن که رفتار بدخیم و غیرقانونی خود را کنار بگذارد».

ادامه:

بیانیۀ سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران

مطالب مرتبط:

بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت-فصل هفتم-بخش دوم