اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ابراهیم خلیلی و سالار خلیلی در زندان ارومیه

اندازه متن
Aa Aa

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ابراهیم خلیلی و سالار خلیلی در زندان ارومیه

اعتصاب غذاي زندانيان سياسي ابراهيم خليلي همداني و سالار خليلي همداني در زندان اروميه عليه رفتار وحشيانه و احکام ظالمانه ديکتاتوري آخوندي ادامه دارد.

آقايان ابراهيم خليل صديقي همداني ۶۰ ساله و فرزندش سالار صديقي همداني ۲۲ ساله،

از سوم مهر ماه دراعتراض به رفتار وحشيانه و احكام قرون وسطايي رژيم آخوندها دست به اعتصاب غذا زدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران دستگيري آنها را در اطلاعيه سوم ارديبهشت ۱۳۹۸ اعلام كرده بود .

قضاييه آخوندها به سركردگي سردژخيم ايراهيم رييسي، اين دو زنداني سياسي را كه در اسفند ۱۳۹۷ دستگير شده اند

به اتهام «عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران» و «تبليغ عليه نظام» هر يك به ۱۶ سال زندان محکوم كرده است.

آنها كه در نهمين روز اعتصاب غذاي خود بسر مي برند، خواستار انتقال به تهران نيز مي باشند.

در ۳۰فروردين ۱۳۹۸، آخوند محمود علوي وزير اطلاعات آخوندها گفت ”در يك سال گذشته با ۱۱۶ تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است.

مقاومت ايران خواستار اقدام فوري دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر، شوراي حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد،

عفو بين الملل و عموم مجامع مدافع حقوق بشر براي آزادي زندانيان سياسي بويژه اين دو زنداني سياسي اعتصابي مي باشد

و بار ديگر بر فراخوان خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

براي تشكيل يك هيات بين المللي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي تاكيد ميكند.

منبع: اطلاعيه دبيرخانه شورا ۹۸۰۷۱۱

مطالب مرتبط

تجمع خانواده ها در مقابل زندان ارومیه در ششمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی در ارومیه در اعتراض به احکام قرون‌وسطایی قضاییه آخوندی