مریم رجوی: درود بر کارگران آذرآب اراک که بار دیگر دست به اعتراض زدند

اندازه متن
Aa Aa

درود بر کارگران شجاع آذرآب اراک که برغم تمهیدات سركوبگرانه

و تهدیدات رژیم جنایتكار آخوندی تسلیم نشده و امروز بار دیگر دست به اعتراض زدند.
پاسخ رژیم باز هم گاز اشک‌آور و دستگیری و ضرب و شتم بود.

اما این ظلم و ستم در مقابل اراده كارگران قهرمان در هم میشكند.

مطالب مرتبط

پیام مریم رجوی – رهایی کارگران ایران در گرو براندازی دیکتاتوری آخوندی

مریم رجوی: درود بر کارگران شجاع آذرآب اراک