سخنگوی مجاهدین:‌ تا آنجا که به مردم و مجاهدان ایران و عراق برمی‌گردد، هم‌چون امام حسین می‌گویند هیهات مناالذله

اندازه متن
Aa Aa

سخنگوی مجاهدین:‌ تا آنجا که به مردم و مجاهدان ایران و عراق برمی‌گردد،

هم‌چون امام حسین قیام کرده و می‌گویند هیهات مناالذله

شعله هاي خشم و شورش مردم و جوانان عراقي و

به آتش کشيدن نمادها و مراکز رژيم در شهرهاي شيعه نشين اين کشور،

خامنه اي را  بعد از ۵روز سکوت وادار به واکنشي هراسان کرد.

خليفه ارتجاع تلاش کرد صورت رنگ پريده اش با روضه خواني دجالگرانه يي در باب اشکالات تفرقه سرخ کند

و گفت: ايران و عراق تن ها و دلها و جانهايشان متصل به يکديگرند؛ روزبه روز هم اين اتصال بيشتر خواهد شد.

دشمنان سعي بر تفرقه دارند امّا نتوانسته اند و توطئه آنان اثري نخواهد کرد. 

سخنگوي مجاهدين : خليفه ارتجاع مي‌گويد اتصال او با ملت عراق بيشتر ميشود (!)

اما  آنچه از ناصريه و بغداد و نجف تا لردگان و اراك و اصفهان جريان دارد گسستن بند از بند ولايت است.

سوزش خامنه اي از به آتش كشيدن و لگدكوب همزمان تصاوير منحوس خودش در ايران و عراق است

آنچه خامنه اي را به عراق پيوند داده است دژخيماني از قبيل قاسم سليماني و فالح فياض و هادي عامري

و مالكي و عبدالمهدي و ديگر قاتلان مجاهدان اشرفي است كه اهل بيت واقعي او و نوادگان شمر و يزيد و ابن زياد هستند.

تا آنجا كه به مردم و مجاهدان ايران و عراق برميگردد، در برابر ولايت يزيدي خامنه اي،

همچون امام حسين قيام كرده و ميگويند هيهات مناالذله . خامنه اي گمشو !

 

مطالب مرتبط

سخنگوی مجاهدین:‌ تا آنجا که به مردم و مجاهدان ایران و عراق برمی‌گردد، در برابر ولایت یزیدی خامنه‌ای، هم‌چون امام حسین قیام کرده و می‌گویند هیهات مناالذله

سخنگوی مجاهدین: زبان قاطعیت و قهر و قدرت تنها زبان تکلم با استبداد مذهبی حاکم بر ایران است