سالگرد قیام اشرف و آزادی گروگانهای مجاهد خلق پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸

اندازه متن
Aa Aa

سالگرد قیام اشرف و کارزار جهانی آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق

پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸

کارزار جهانی آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق

روزهای ۶ و ۷مرداد ۱۳۸۸ گله‌های وحشی و جنایتکار دست آموز خامنه‌ای ـ مالکی

با خودروهای هاموی و آب‌پاش و لودر و سلاح گرم و

چماق و داس و تبر و میله آهنی و… به اشرف حمله کردند، تخریب کردند و

مجاهدان بی‌سلاح و بی‌سپر را آماج شقاوت‌بارترین ضربات خود قرار دادند، ۱۱مجاهد خلق را شهید کردند،

صدها نفر را مجروح و دچار نقص‌عضو و بیش از هزار نفر را به‌شدت مصدوم کردند

و ۳۶ مجاهد خلق مصدوم و مجروح را به ‌گروگان‌ گرفتند

و بخشی از اموال اشرفیها را تخریب کردند یا به سرقت بردند.

گروگانها تنها پس از ۷۲روز اعتصاب‌غذا و ۷روز اعتصاب خشک در آخرین لحظات حیات

و در آستانهٴ شهادت محتوم توانستند از اسارت دژخیمان رها شده و به اشرف بازگردند.

اما آنچه هرگز برای جنایتکاران مهاجم و آمران آنها قابل تصور نبود،

پایداری و مقاومت مافوق طاقت انسانی بود که زنان و مردان اشرفی با تمام هستی خود به آن قیام کردند

و با دست خالی، تهاجم گله‌های شقاوت‌پیشه و تا دندان مسلح را با شکست مواجه کردند

و رژیم و دولت دست‌نشاندهٴ مالکی را نیز در تمام دنیا افشا و مفتضح نمودند.

سالگرد قيام پيروزمند اشرف

و كارزار جهاني براي آزادي گروگانهاي مجاهد خلق

پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸

مطالب مرتبط

پرغرور و شعله‌ور حماسه شکوهمند فروغ ایران در ۶ و ۷مرداد ۸۸پرشکوهترین حماسه تاریخ آزادی مردم ایران

مسعود رجوی-سالگرد قیام پیروزمند اشرف و کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانها بعد از حملات ۶ و ۷ مرداد۱۳۸۸