روحانی در دیدار با دژخیمان وزارت اطلاعات : ماموریت اصلی وزارت اطلاعات حفظ نظام است

اندازه متن
Aa Aa

روحانی در دیدار با دژخیمان وزارت اطلاعات: ماموریت اصلی وزارت اطلاعات حفظ نظام است

آخوند روحانی در دیدار با آخوند دژخیم  محمود علوی و

دژخیمان و زارت اطلاعات، گفت: «ماموریت اصلی وزارت اطلاعات حفظ نظام است»

رئیس جمهور ارتجاع به نفرت مردم از وزارت بدنام اعتراف کرد و به زبان معکوس آخوندی گفت:

«اقشار و سلیقه های مختلف اجتماعی باید با شنیدن نام وزارت، احساس امنیت و آرامش کنند.

او در زیر دعاوی مضحک بهبود وضع، به شرایط سخت

و زمین گیر شدن نظام ولایت نیز اذعان کرد و افزود:

«(نظام) ما در (زیر)آزمایش سخت مقابله با فشار حداکثری » است.

آخوند روحانی با اذعان به فضای انفجاری جامعه،

به دژخیمان اطلاعات آخوندی ضرورت « مقابله با هر گونه شکاف و گسل اجتماعی» را گوشزد کرد

و آن را مهمترین نیاز امروز نظام دانست که «وزارت اطلاعات سهم برجسته ای در تامین آن دارد».

مطالب مرتبط