لردگان- ادامه حکومت نظامی اعلام نشده و فضای انفجاری

اندازه متن
Aa Aa

لردگان- ادامه حکومت نظامی اعلام نشده و فضای انفجاری

در لردگان فضای شهر به دنبال اعتراضات مردم هم چنان ملتهب و انفجاری است.

تلاشهای فریبکارانه مردم فقط برخشم و نفرت مردم به ستوه آمده افزوده است

و رژیم با ارعاب و حکومت نظامی اعلام نشده سعی درکنترل اوضاع دارد.

امام جمعه خامنه ای دراین شهر که دفترش هدف تهاجم جوانان شورشی و مردم به پاخاسته قرار گرفته بود

طی اظهارات وحشت الودی گفت: آنها آموزش دیده بودند

و دفتر را به مدت یک ساعت آتش زدند!

 

اظهارات وحشت آلود امام جمعه خامنه ای در لردگان

چه ضرب دستی هم داشت. با یک سنگ بزرگ.

سؤال خبرنگار فارس: دیدید که کی بود؟

امام جمعه لردگان: بله، دیدمش کی بود ولی من شناسایی نکردم.

صورتهایشون اینطوری بسته بودند. حدود ساعت ۱۲ و ده دقیقه بود

که شروع کردند در زدن، لگد زدن. در زدند رفتند سمت اوقاف.

گرفتن اوقاف

یه چند تا سنگ زدند و شیشه‌های اوقاف را شکستند برگشتند  ایشون خط می‌دادند.

قشنگ صدای دادش می اومد دفتر دفتر. خط می‌داند بهشون.

قشنگ صداش توی گوشم هست. می‌گفت داد میزد.

حالا، کی بودند غریبه بودند. بیشترشون حالا من که دیدم  بعضیهاشون حالا لهجه لری و اینها نداشتند.

چند تا شون. حمله کردند از این در نتونستند بیایند بیرون.

چون ماشین پشتش گذاشتیم.

از این ور آمدند حالا، من که دیدم خانواده خطرناکه رفتم از اون.یک لگد هم به در خانه ما زدند…

به حضور شما عرض کنم اومدم دم کوچه.

دیگه رسیدم این‌جا، یک ساعت. ۱۲ و نیم.  دوازه ربع تا یک ربع یک و نیم تقریباٌ

یک ساعت تمام با خیال راحت بدون هیچ مزاحمتی یکی یکی می‌بردند بیرون آتش می‌زدند.

می‌بردند بیرون، اینرو بگم آموزش دیده بودند.

به محض این که رسیدند به دفتر اول دوربین رو شکستند.

ما داشتم از بیرون دوربین رو می‌دیدم. دو تا دوربین رو فوری کندند.

توی دفتر هم که اومدند اولین کاری که کردند حافظه ذخیره سازی رو بردند.

کیس کامپیوتر رو هم بردند.

دوربین دفتر رو هم بردند. هر چه که احساس می‌کردند اطلاعاتی باشه همه رو سوزندند.

مطالب مرتبط

خشم جوانان دلیر لردگان نسبت به جنایات رژیم – روی خط