فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن – ۲۱مهر۹۸

اندازه متن
Aa Aa

فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن

فعالیتهایی از کانونهای شورشی در شهرهای میهنمان :‌

کرج،  تهران،  شیراز،  اصفهان،  مشهد،  البرز -مهرشهر،  بابلسر

مطالب مرتبط:

زنده باد«کانون»های شورشی

فعالیت کانونهای شورش در سرا سر میهن-۱۷مهر ۹۸