ضرب الاجل اف.ای.تی.اف برای رژیم ایران: اگر دو کنوانسیون پالرمو و سی.اف را تا بهمن تصویب نکنید، به لیست سیاه برمیگردید

اندازه متن
Aa Aa

ضرب الاجل اف.ای.تی.اف برای رژیم ایران:  اگر دو کنوانسیون پالرمو و سی.اف را تا بهمن تصویب نکنید، به لیست سیاه برمیگردید

 

مطالب مرتبط

پالرمو؛ بازی دوسر باخت!