مجمع عمومی ملل متحد-استمرار هشدارها به رژیم ایران

اندازه متن
Aa Aa

نيويورک – کميته اول مجمع عمومي ملل متحد، استمرارهشدارها به رژيم آخوندي

هشدارها در مجمع عمومي ملل متحد به حکومت آخوندي در رابطه با نقض برجام ادامه دارد.

درجلسه کميته اول مجمع عمومي ملل متحد در نيويورک نماينده مونته نگرو گفت:

رژيم ايران بايد به طور کامل با آژانس همکاري کند و اين رژيم هرگز نبايد به سلاح اتمي دست پيدا کند

وي افزود:‌ما  بر احترام کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد و

تضمين دائمي اينکه برنامه هسته اي رژيم ايران مطابق وظايف و تعهدات بين  المللي اين رژيم،  صلح آميز باقي بماند، تأکيد ميکنيم.

مطالب مرتبط

ابراز نگرانی بلغارستان از نقض برجام توسط رژیم ایران

نماینده عربستان در مجمع عمومی ملل متحد – اقدامات تروریستی رژیم ایران