مسعود رجوی – اربعین حسینی – اشرف – ۲۷ آذر ۱۳۸۸

اندازه متن
Aa Aa

مسعود رجوی – اربعین حسینی – اشرف – ۲۷ آذر ۱۳۸۸

بیستم صفر اربعین حسینی سر سائیدن مجاهدین بر آستان حسین پیامبر جاودان آزادی

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی – زیارت عاشورا – ۱۳۸۱

حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی _ قسمت اول