چهارمين هفته اعتصاب غذای دو زندانی سياسی در اروميه

اندازه متن
Aa Aa

چهارمين هفته اعتصاب غذای دو زندانی سياسی در اروميه

ابراهيم صديقي و سالار صديقي در اعتراض به احکام قرون وسطايی و رفتار وحشيانه دژخيمان

از سوم مهر ماه در زندان مرکزي اروميه دست به اعتصاب زده اند.

آنها به اتهام «عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران»

و «تبليغ عليه نظام» هر يک به ۱۸ سال زندان محکوم شده اند.

مطالب مرتبط

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ابراهیم خلیلی و سالار خلیلی در زندان ارومیه

ادامه اعتصاب‌غذای دو زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه