اجلاس نمایندگان ۳۰ کشور برای مقابله با فعالیتهای تروریستی حزب الشیطان لبنان

اجلاس نمایندگان ۳۰ کشور برای مقابله با فعالیتهای تروریستی حزب الشیطان لبنان