کنفرانس در پارلمان انگلستان – محکومیت اعدامها و نقض حقوق بشر در ایران

اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس در پارلمان انگلستان – محکومیت اعدامها و نقض حقوق بشر در ایران

نمايندگان مجلسين عوام و اعيان انگلستان

دولت انگلستان بايد رژيم ايران را مورد حسابرسي قرار دهد

 

فراخوان به ليست گذاري سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات

 به عنوان سازمانهاي تروريستي خارجي

 

روز پنجشنبه ۱۷ اكتبر (۲۵ مهر) كنفرانسي در پارلمان انگلستان، پيرامون اعدامها و نقض سيستماتيک حقوق بشر برگزارشد.

در اين کنفرانس شماري از اعضاي پارلمان و هموطنانمان از جامعه ايرانيان مقيم انگلستان در لندن و شماري از بستگان قربانيان قتل عام سي هزار زنداني سياسي درسال ۶۷شرکت داشتند.

نمايندگان پارلمان پارلمان ضمن محکوم کردن جنايات ضد بشري و سرکوبگرانه رژيم آخوندي از دولت انگلستان خواهان اقدام جدي در سطح بين المللي براي اتخاذ سياست قاطع و حسابرسي از رژيم آخوندي به ويژه در ارتکاب جنايت عليه بشريت درقتل عام سال ۶۷ که مسئولان آن مانند آخوند جلاد ابراهيم رئيسي و عليرضا آوايي دربالاترين مقامات حکومتي هستند، شدند.

تغييرگوينده

نمايندگان مجلسين عوام و اعيان انگلستان  و شخصيتهاي  شرکت کننده عبارت بودند از:‌

-سر ديويد ايمس نماينده پارلمان از حزب حاکم محافظه كار و رئيس مشترك كميته بريتانيايي براي آزادي ايران

-دکتر ماتيو آفورد نماينده پارلمان، از حزب محافظه کار

– استيو مك كيب نماينده پارلمان ، از حزب كارگر

– باب بلكمن نماينده پارلمان از حزب محافظه كار

– ديويد جونز نماينده پارلمان انگلستان از حزب محافظه کار

راجر گادسيف نماينده پارلمان از حزب كارگر

استفان پاند نماينده پارلمان از حزب كارگر

و اعضاي مجلس اعيان انگلستان:

– لرد كلارك رئيس سابق حزب كارگر

-لرد سينگ

-لرد مگينس

و هم چنين پرفسورجاسلين اسكات

و طاهر بومدرا

 

در کنفرانس محکوميت اعدامها و نقض حقوق بشر در ايران درپارلمان انگلستان، در ابتدا ، دكتر متيو آفورد كه رياست اين كنفرانس را بعهده داشت گفت:

دكتر متيو آفورد

استفاده سيستماتيك رژيم  ايران از حكم اعدام در خدمت حفظ اين رژيم ، در جنايت عليه بشريت در سال ۱۹۸۸ و قتل عام و اعدامهاي جمعي 30000 زنداني سياسي کاملا بارز شد.

وي افزود : امروز نيز  حربه شکنجه و اعدام و دستگيريهاي خود سرانه در خدمت حفظ اين حاکميت است و زندانيان سياسي شكنجه و اعدام مي شوند تا هرگونه صدايي براي تغيير سركوب شود.

 

پيام مريم رجوي به كنفرانس در پارلمان انگلستان

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران ،طي پيامي به اين كنفرانس از اعضاي مجلسين عوام و اعيان به خاطر حمايت از اساسي ترين و بنيادي ترين حقوق بشر مردم ايران تشكر كرد.

خانم رجوي تاکيد کرد:‌ اين رژيم نامشروع و منفور بدون اعدام و شکنجه و سرکوب و نقض سيستماتيک حقوق بشر،  قادر به ادامه سلطه خود نيست.

در ۵سالي که روحاني با دعاوي اعتدال و مدراسيون جهان  روي کار آمده و جهان را فريب مي دهد، حدود 4000 نفر در ايران اعدام شده اند. وصدورترورسم و جنگ افروزي ادامه دارد. قاطعيت در برابر اين رژيم امري ضروري براي صلح و امنيت در منطقه و جهان است. هرگونه رابطه و معامله با اين رژيم بايد به ‌توقف اعدام و شکنجه در ايران و توقف صدور تروريسم مشروط شود.

 

ديويد ايمس نماينده پارلمان از حزب محافظه كار و رئيس مشترك كميته بريتانيايي براي آزادي ايران

سپس سر ديويد ايمس نماينده پارلمان از حزب محافظه كار و رئيس مشترك كميته بريتانيايي براي آزادي ايران گفت، ”دولت و وزارتخارجه اكنون موافقند كه رژيم ايران بايد بخاطر تروريزم و نقض حقوق بشر مورد حسابرسي قرار گيرد. يك سياست قاطع در مورد ايران بايد با ليست گذاري كل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بعنوان سازمانهاي تروريستي خارجي شروع شود – زيرا آنها نيروهاي اصلي صدور تروريسم و جنگ طلبي رژيم هستند.“

ايمس افزود ”درپي اين ليست گذاري بايد مجازاتهايي عليه نهادها و رهبران ارشد رژيم انجام شود تا آنها را از دستيابي به پول و منابع محروم كند. چرا كه از اين پولها براي ادامه سركوب در داخل و سركوب مردم ايران استفاده مي شود“، او از فراخوان خانم مريم رجوي براي ارجاع پرونده حقوق بشر رژيم ايران، و قتل عام 1988 زندانيان سياسي در ايران به شوراي امنيت سازمان ملل.“  حمايت كرد.

 

استيو مك کيب نماينده پارلمان از حزب كارگر

-استيو مك کيب در اظهارات خود ، كه توسط ساير سخنرانان مورد حمايت قرار گرفت، گفت ”دولت ما بايد با متحدين اروپايي پيشگام تلاشها در سازمان ملل شود تا يك تحقيقات و پروسه حسابرسي براي آوردن مسئولان قتل عام ۱۹۸۸ و نقض هاي ديگر حقوق بشر در مقابل عدالت صورت گيرد.“

 

باب بلكمن نماينده پارلمان از حزب محافظه كار

-باب بلكمن نماينده حزب محافظه كار در پارلمان فراخوان به يك تحقيقات سازمان ملل درباره قتل عام ۱۳۶۷ را تكرار كرد و گفت، ”ما از گزارشگر ويژه ايران، جاويد رحمان مصرانه مي خواهيم كار گزارشگر قبلي (عاصمه جهانگير) را درباه قتل عام ۱۹۸۸ ادامه دهد و ضرورت يك تحقيقات سازمان ملل درباره اين جنايت را در گزارشش برجسته كند، چراكه اين يك جنايت عليه بشريت است، ولي عاملان و آمران آن آشكارا از مصونيت برخوردارند.“

 

لرد كلارك عضو مجلس اعيان و رهبر سابق حزب كارگر

لرد كلارك عضو مجلس اعيان و رهبر سابق حزب كارگر در سخنراني خود گفت: ايران تحت اين رژيم همچنان يكي از معدود كشورها درجهان است كه نوجوانان را در نقض فاحش قانون بين المللي اعدام ميكند. امروز، بسياري ديگر ديگر همچنان در خطر اعدام هستند. جامعه بين المللي بايد از طريق ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل يك پروسه حسابرسي را براي متوقف كردن اين اعدامها شروع كند. در اينرابطه، بريتانيا بعنوان يك عضو مورد احترام شوراي حقوق بشر سازمان ملل و عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل، مي تواند و بايد يك نقش مهم و مصمم ايفا كند.“

 

در اين كنفرانس حسين عابديني معاون نمايندگي شورا در انگلستان، همچنين در رابطه با رفتار بي ثبات كننده و مخرب رژيم كه صلح جهاني و ثبات منطقه را تهديد مي كند، گفت

دومينيك راب وزير خارجه انگلستان در بيانيه اي در مجلس عوام در 25 سپتامبر، نقض سيستماتيك حقوق بين المللي توسط رژيم ايران ابراز نگراني کرد و درباره حملات اخير به تأسيسات ارامكو در عربستان گفت ما مطمئنيم كه رژيم  ايران مسئول بود و اين حمله نقض اصول اوليه قانون بين المللي تحت منشور سازمان ملل است.“

اعضاي پارلمان انگلستان در اين جلسه  ضمن حمايت از بيانيه وزير خارجه  اين کشور عليه رژيم آخوندي گفتند:اكنون زمان آنست كه علاوه بر محكوم كردن اين رژيم، يك سياست قاطع در مورد رژيم ايران اتخاذ كنيم و سران حكومت و سرکردگان نيروهاي سركوبگر آنرا مورد حسابرسي قرار دهيم.