تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!-قسمت ششم -صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب

اندازه متن
Aa Aa

منظور پرونده های متهمان و دستگیر شدگان و اوراق باز جویی است یعنی افتخار پژوهش گران اطلاعات آخوندی این است که سنگ بنای این کتاب، گزیده ها و دست چینی است از برگه های باز جویی .

برگرفته از سایت افشاگر:

تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!-قسمت ششم -صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب

در برنامه های قبلی پرونده گفتیم که رژیم برای خلاصی از کابوس سرنگونی و مقابله با قدرت و پایگاه اجتماعی مجاهدین ،

در داخل و اعتبار بین المللی در خارج تنها راه را در تروریسم و شیطان سازی می بیند

و گفتیم که کارشناسان اطلاعاتی و ارگانهای شیطان سازی رژیم،

جعل تاریخچه مجاهدین را تحت عنوان جنگ روایت اسم میبرند.

به وجوه مختلف شیطان سازی رژیم از مجاهدین اشاره کردیم ،

بخش کوچکی از حجم عظیم تبلیغات رژیم در ضمینه ساختن فیلم و به اصطلاح مستند را نشان دادیم .

و بعد وارد پهنه دیگری از این جنگ روایت شدیم که صنعت جعل و دروغ با تالیف کتاب ،

و بعد از برسی آمار دیدیم که دست اندرکاران آن شامل مولف و نویسنده و ناشر همه،

ازگانهای سرکوب و دست اندر کار سرکوب و کشتار هستند.

در برنامه این هفته می خواهیم ببینیم.

که این افراد و اسنادی که به عنوان منبع در دروغ پردازی های وزارت اطلاعات علیه مجاهدین ،

تحت عنوان کتاب به کار گرفته می شود چه کسانی هستند و محتوای کتابها چیست ؟

منظور پرونده های متهمان و دستگیر شدگان و اوراق باز جویی است .

یعنی افتخار پژوهش گران اطلاعات آخوندی این است ،

که سنگ بنای این کتاب، گزیده ها و  دست چینی است از برگه های باز جویی .

برگه های باز جویی که به خون دست پای نویسنده گان که زیر شکنجه های قرون وسطایی همین رژیم بودند آغشته است .

و در موزه اسناد آخوندی نگه داری میشود .

یعنی آنچه که قربانیان در زیر شکنجه به خواسته جلادان گفتند مرجع اصلی کتابهای کذایی است .

که حالا یا اوراقی بوده، اوراق باز جویی که  در زمان شاه در اختیار اخلاف  دژخیمان شاه یعنی جلادان خمینی قرار گرفته ،

ویا اوراق بازجویی هستند که زیر شکنجه های قرون وسطایی همین رژیم بوجود آمده ،

که خود سایت های وزارتی هم به این حقیقت اعتراف می کنند

مطالب مرتبط :

اعتراف آخوند دژخیم محمود علوی به شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری

به یاد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران -مسعود رجوی -۴خرداد۱۳۷۰

تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!-قسمت ششم