اندازه متن
Aa Aa

هشت دانشگاه مهم استرالیا در واکنش به گروگانگیری رژیم آخوندی،

هر گونه سفر افراد خود به ایران را متوقف کردند.

این تصمیم در پی هشدار دولت استرالیا صورت می‌گیرد که سفر به ایران، ممکن است با خطر دستگیری روبه‌رو باشد.

روزنامه استرالیایی»سیدنی مورنینگ هرالد نوشت:

هشت دانشگاه مهم استرالیا از جمله دانشگاه نیوساوت ویلز سفر دانشگاهیان خود را به ایران به‌حالت تعلیق درآوردند.

دانشگاههای مهم استرالیا به‌دلیل نگرانی از باز داشت کادر علمی و دانشجویان خود

توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران سفر آنها را به‌حال تعلیق در آورده‌اند.

مطالب مرتبط

نگرانی استرالیا از نقض برجام توسط رژیم ایران

هشت دانشگاه مهم استرالیا سفر افراد خود به ایران را متوقف کردند