اندازه متن
Aa Aa

بیست و هشتم صفر سالروز رحلت پیامبر رحمت و رهایی محمد مصطفی (ص)

و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

۲۸ صفر

سالروز رحلت

پيامبر رحمت و رهايي

محمد مصطفي (ص)

و شهادت امام حسن مجتبي (ع)

 

 

زيارت

 مرقدمطهر پيامبر اكرم

محمد مصطفي (ص)

مدينه منوره

 

مدينه – مرقد پيامبر اكرم (ص)

 

 

مسعود رجوي  امجديه تهران  خرداد ۱۳۵۹

از قول پدر طالقاني مستقيما مي خونم : همان پيامبري كه آمد تا مردم را به معروف وادارد، و از منكر بازدارد. همان پيامبري كه آمد همه آنچه را كه اديان گذشته تحريم كرده بودند از طيبات به مردم حلال كند، قيدها را بردارد و آنچه خبيث است حرام كند و آيه: يضع عنهم عسرهم بارهاي سنگيني كه به دوش بشر بوده است بردارد و پلهايي كه فكر و انديشه مردم را و زندگي و حيات مردم را بسته بود بگشايد، اين هدف پيامبر بود.

يعني آزاد كردن مردم . آزاد كردن از تحميلات طبقاتي .

آزاد كردن از انديشه هاي شركي كه تحميل شده بود . آزاد كردن از احكام و قوانيني كه به سود يك طبقه برديگران تحميل شده بود اين رسالت پيامبر شما بود.

ما هم بايد دنبال همين رسالت باشيم. اين شهدا دنبال همين رسالت بودند در مقابل فرهنگ تحميلي، اقتصاد تحميلي ، قوانين تحميلي ، در برابر محدوديت هاي پليسي كه گاهي به اسم دين بر مردم تحميل مي شد، كه از همه خطرناك تر بود. يعني آنچه را كه اهبار و رهبان و همكاري آنان با طبقات ممتازه بر مردم تحميل كرده بودند و به نام دين اين خطرناك ترين تحميلات است .

يعني آنچه كه از خدا نيست از جانب حق نيست آنها به اسم خدا به دست و پاي مردم ببندند و مردم را از حركت حياتي باز دارند، حق اعتراض به كسي ندهند، حق انتقاد ندهند حق فعاليت آزاد به مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنيا ندهند، دعوت به اسلام دعوت به رحمت و آزادي است.

 

بیست و هشتم صفر سالروز رحلت پیامبر رحمت و رهایی محمد مصطفی(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)