به یاد دکتر احمد طباطبایی

اندازه متن
Aa Aa

احمد درد را می شناخت با سختی های زندگی روستایی ها آشنا بود ارزش زندگی برایش شادی و آزادی مردم بود فارغ التحصیل رشته پزشکی بود و همین را فرصتی برای خدمت به مردم کرد ه بود

به یاد مجاهد شهید دکتر احمد طباطبایی

نیمه شب پائیزی و در میان تاریکی و روشنی جاده پر بود از التهاب ،

هوا لبریز از غبار ویرانی بود او هم برای دفاع از وطن همراه با مجاهدین به جبهه جنوب می رفت ،

اما ناگهان صدای گوش خراش برخورد خودرو به گوش رسید در میان هیاهوی دود و آتش یک تن جان سپرد .

شهید مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی .

مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی در سال ۱۳۲۲ در آران کاشان در یک خانواده متوسط به دنیا آمد .

شروع فعالیتهای اجتمای اش همزمان با پایان تحصیلاتش در دبیرستان مروی تهران بود .

اما علیرغم دستگیری و باز جویی در همین دوران احمد بعد از ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ،

و بخصوص بعد از کشتار ۱۵ خرداد سال ۴۲ فعالیتهای سیاسی خودش را ادامه داد.

جلسات درس پدر طالقانی و آشنایی با بنیانگذاران سازمان مجاهدین  و مجاهدان خلق رضا رضایی و علی باکری ،

و درک عمیق احمد از مبارزه باعث خستگی ناپذیری و اشتیاق بیشتر او برای ادامه این مسیر با جدیت بیشتر بود.

بعد از تشکیل سازمان مجاهدین توسط بنیانگذاران ،احمد از اولین اعضای سازمان بود .

احمد در اواخر دهه ۴۰ در کنار شهید احمد رضایی و مصطفی جوان خوشدل ،در گروه ویژه بازار فعالیت میکرد.

و در سالهای دانشگاه دو بار به دلیل مبارزات دانشجویی توسط شهربانی دستگیر و بازجویی شد .

احمد درد را می شناخت با سختی های زندگی روستایی ها آشنا بود .

ارزش زندگی برایش شادی و آزادی مردم بود .

فارغ التحصیل رشته پزشکی بود و همین را فرصتی برای خدمت به مردم کرد ه بود .

سال ۴۸ یک سال به عنوان افسر وظیفه بهداشت در دهکده ای از توابع تارون برای روستاییان درمانگاه ساخته بود.

و مداوایشان میکرد بعد از سربازی مدتی در بخش رادیولوژی بیمارستان هزار تختخوابی تهران ،

و بعد از آن در شیر و خورشید کهک در قم به طبابت مشغول شد.

اهالی روستا و شهرهای محل خدمتش احمد را دوست داشتند و جذب انسانیت بی نظیرش می شدند.

مطالب مرتبط:

به یاد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران -مسعود رجوی -۴خرداد۱۳۷۰

خاطره‌ای از مجاهد شهید حسن جهان آرا

به یاد دکتر احمد طباطبایی-۹۸۰۸۰۳

به یاد دکتر احمد طباطبایی-۹۸۰۸۰۳