اندازه متن
Aa Aa

سالروز شهادت

هشتمين پيشواي تشيع انقلابي

آفتاب جاويد خراسان

علي بن موسي الرضا (ع)

 

آخر صفر، سالروز شهادت هشتمين پيشواي تشيع انقلابي، آفتاب جاويد خراسان امام رضا عليه السلام توسط مأمون خليفه ارتجاع دوران است.

مأمون که پس ازدرگيري با برادرش امين، به جاي هارون بر تخت خلافت نشست و مرو درخراسان را به عنوان پايتخت خود برگزيد، در صدد برآمد براي کسب اعتبار و جلب نظر مردم  خود را به  علي‌بن موسي‌الرضا که در ميان مردم  محبوبيت بسيارداشت، رياکارانه نزديک کند از همين رو توطئة ولايتعهدي آن حضرت را به مورد اجرا گذاشت و امام ر ضا را  نزد خود به «مرو» دعوت کرد.

امام رضا عليه‌السلام با آگاهي نسبت به ماهيت اين توطئه و به منظور تبديل آن بهفرصتي براي  افشاي دشمن عازم خراسان شد و از آن جا که ميدانست قدم در راهي بي‌بازگشت ميگذارد. هنگام عزيمت با خانواده‌ خود وداع کرد و با صراحت گفت ديگر او را نخواهند ديد.

کارزار روشنگري سپس در تمام طول اين سفر طولاني ادامه يافت و ازجمله هنگام ورود کاروان حضرت رضا  به شهر بزرگ  نيشابور صدهزار تن گرداگرد هودج  او را گرفته بودند و از همه سو آن را گلباران ميکردند. امام رضا  درسخنان آن روز  خود با مردم، توحيد را به نقل از اجداد  پاکش و پيامبر اکرم  وکلام خدا چنين بيان کرد «کلمهٌ لااله‌الاالله، حصني فمن دخل حصني، امن من عذابي» يعني کلمه توحيد دژ استواري است که هر کس در آن داخل شود از عذاب خدا ايمن ميماند»

حضرت رضا پس از طي مسافتي دوباره مردم را فراخواند و ضمن يادآوري مجدد اين حديث شريف درباره دژ استوار توحيد فرمود:

« به شروطها و انا من شروطها » يعني که دم زدن از توحيد صوري نيست و در پهنه اجتماعي و سياسي، شرط آن حرکت وعمل در جبهه و مسير يک رهبري انقلابي و مردمگراست، که مصداقش در شرايط آن روز امام رضا عليه السلام بود.

از امام رضا عليه السلام سخنان گرانبهايي به جا مانده که به ويژه در زمنيه هاي انساني و اجتماعي بسيار بسيار روشنگر است.

از جمله در کلامي تأکيد کرده است که يک مسلمان تراز مکتب ۱۰ويژگي دارد:

۱ـ همه از او اميد خير دارند

۲ـ همه از بدرفتاري او در امان هستند

۳ـ خير اندک ديگري را بسيار شمارد.

۴ـ خير بسيار خود را اندک شمارد.

۵ـ از درخواستهاي ديگران دلتنگ نمي شود

۶ـ تا پايان عمر از آموختن خسته نمي شود

۷ـ فقر در راه خدا برايش از توانگري محبوبتر است

۸ـ خاکساري در پيمودن راه خدا برايش از محترم شمرده شدن نزد دشمن دوست داشتني تر است

۹ـ گمنامي را از شهرت بيشتر دوست دارد

۱۰ـ هيچ کس را نبيند جز اين که بگويد او از من بهتر و پرهيزکارتر است.

مأمون  پس از 3 سال دريافت توطئة ولايتعهدي بهضد خودش تبديل شده و پايههاي حکومتش را بهلرزه انداخته است، از اين رو در سال ۲۰۳ هجري امام رضا (ع) را طي توطئه‌يي مسموم کرد و به شهادت رساند.

سالروز شهادت هشتمین پیشوای تشیع انقلابی آفتاب جاوید خراسان علی بن موسی الرضا (ع)