اندازه متن
Aa Aa

هشتم ربیع‌الاول شهادت امام حسن عسکری (ع) یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی

زیارت مسعود و مریم رجوی از سامرا اول فروردین ۶۸

زیارت می کنم مرقد مطهر یازدهمین پیشوای عقیدتی و مقتدای تاریخی اسلام انقلابی. یازدهمین مشعلدار عدل و توحید حسن بن علی، امام حسن عسگری.

زیارت می کنم از جانب رهروان و پیروان و شیعیان شما در ایران و از جانب مجاهدین خلق ایران و همة رزمندگان ارتش آزادی از آغاز تا امروز.

زیارت می کنم از جانب هر آن کس که در ایران در طریقة اعتراض و انتظار به مجاهدت پرداخت و هر آن کس که به خمینی گفت نه.

هر آن کس که در مسیر شما به مقاومت در مقابل خمینی گفت آری و رنج اون رو تحمل کرد و شکنجه های اون رو و شهادتش رو.

از جانب همة اونهایی که به اسارت رفتند و جان باختند.

سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، رهبر راهگشای انقلاب و یکتاپرستی که در حضیض عصر بی خبری و ظلمات، خورشید تابان رهایی و یگانگی رو نوید داد و تنها چراغ هدایت و ریسمان استوار مجاهدت در برابر خمینیان دوران و دین فروشان روزگار بود و در منتهای ستم و سرکوب و اختناق به ساختن سازمان مسلح و مخفی اسلام انقلابی مشغول بود.

دوران پیشوایی او البته ۶سال بیشتر به طول نیانجامید و در بیست و هشتمین سال زندگانی هم چون پدرانشان با سم جباران و دین پناهان ریایی به شهادت رسید.

اما خوشا که پنهان از دیدة اغیار و دشمنان بیرونی و درونی خلق و مکتب که او رو پیوسته مورد زهرآگین ترین حملات قرار می دادند، بزرگترین امانت تاریخ، مهدی صاحب زمان، فاتح پیروزمند جامعة بی طبقة توحیدی رو پرورش داد و برجای گذاشت.

آن هم در شرایطی که جمیع شب پرستان تیغ به کف درکمین بودند تا همانند ملأ فرعون، آن کودک رو به چنگ بیارند و شعلة حیاتش رو خاموش کنند و به این منظور داخل حرم امام حسن عسگری رو هم و به ویژه زنانش رو پیوسته مورد تفتیش و معاینه قرار می دادند.

پس سلام نسلها بر تو باد ای مولای ما، سلام همة احرار و مجاهدین، سلام خلق خمینی زده و در خون تپیدة ایران.

السلام علیک یا مولای یا ابا محمد ابن الحسن بن علی الهادی المهتدی و رحمت الله و برکاته …

مطالب مرتبط

مناسبت شهادت امام حسن عسکری -۲۴ آبان ۱۳۹۷

 

 

هشتم ربیع‌الاول شهادت امام حسن عسکری (ع) یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی