اندازه متن
Aa Aa

بیانیه دادگستری آمریکا – اعتراف دو جاسوس رژیم ایران به فعالیت علیه مجاهدین

خبرگزاری فرانسه بیانیه دادگستری آمریکا در باره اعتراف دو جاسوس حکومت آخوندی به فعالیت علیه مجاهدین را منتشر کرد و نوشت:‌ به گفته وزارت دادگستری آمریکا، احمدرضا محمدی دوستدار و مجید قربانی یک ایرانی ساکن کالیفرنیا از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، برای نفوذ در مجاهدین خلق، گروه مخالف ایرانی در نیویورک و، واشینگتن تلاش کردند.

خبرگزاری فرانسه افزود: قربانی در تجمعات و مراسم  مجاهدین خلق  شرکت کرده، از شرکت کنندگان در جلسات مزبور عکس گرفته و برای دوستدار اطلاعات جمع آوری می کرد.

دوستدار به جرم خود اعتراف کرد که به عنوان یک عامل رژیم ایران عمل می کرده در حالی که قربانی به نقض قوانین تحریمهای آمریکا در قبال رژیم ایران به گناه خود اعتراف کرد. …

دوستدار با ۱۵ سال زندان روبرو است در حالی که قربانی می تواند حداکثر برای ۲۰ سال زندانی شود…

مطالب مرتبط

اعتراف دو جاسوس رژیم ایران در آمریکا

 

بیانیه دادگستری آمریکا درباره اعتراف دو جاسوس رژیم ایران به فعالیت علیه مجاهدین