اندازه متن
Aa Aa

امام جمعه رژیم در رشت درباره موضعگیریها علیه خامنه‌ای و خمینی ملعون در کشورهای منطقه با ترس و نگرانی گفت:

من نمی‌دانم آنانی که امام عظیم ما را و رهبر معظم ما را نشانه رفتند و نشانه‌های بد از این گفتارها (ترانزیشن)  چگونه برداشتی دارند تعجب می‌کنم.

مطلب دیگر اینجا این است که من حالا اینجا بعضی از جاها را فاکتور می‌گیرم اما بعضی جاها رو که میشه گفت به برادران و خواهران عزیز در لبنان،  تنها پناهگاه و مأمن مردم لبنان سید حسن نصرالله است

امام جمعه رژیم در رشت: ترس و نگرانی از موضعگیریها علیه خامنه‌ای و خمینی ملعون در کشورهای منطقه