اندازه متن
Aa Aa

تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم

روز یکشنبه ۱۹ آبان، بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بدمعیشتی در مقابل مجلس ارتجاع و سازمان برنامه و بودجه رژیم گردآمدند  و درحالیکه معترضان از سایر استانها نیز به آنها پیوسته بودند برای مطالبه حقوق به یغما رفته خود دست به تظاهرات زدند.

رژیم آخوندی به منظور جلوگیری از این تجمع اعتراضی و پیوستن سایر اقشار مردم به بازنشستگان، صدها تن از نیروهای سرکوبگر و بیش از ۵۰ موتور سوار و دهها مزدور لباس شخصی را از قبل در محل مستقر کرده بود.

مزدوران با بستن خیابانهای منتهی به مجلس رژیم تلاش می کردند مانع شکل گیری تجمع بشوند.

برغم این اقدامات سرکوبگرانه، بازنشستگان که بسیاری از آنها را زنان تشکیل می دادند، توانستند تجمع خودشان در مقابل مجلس ارتجاع را برگزار کنند.

آنها شعار می دادند، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «ای داد از این همه بیداد»، «تا حق خود نگیریم ازپا نمی نشینیم» و «تجمع اعتراضی حق مسلم ما است».

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه یی در باره تظاهرات باز نشستگان اعلام کرد:

در جریان یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر، دهها تن از معترضان دستگیر شدند. نیروهای سرکوبگر که از انتشار عکس و فیلم یورش به بازنشستگان بشدت وحشت داشتند، اقدام به ضبط تلفن های همراه تجمع کنندگان کردند.

مقاومت ایران ضمن درود به تظاهر کنندگان، عموم مردم بویژه جوانان تهران را به حمایت از آنها فرا می خواند و از شورا و کمیسرحقوق بشر ملل متحد و دیگر ارگانهای مدافع حقوق بشر خواستار اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان است.

تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم