اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات جوانان دلیر کربلا شعار علیه رژیم آخوندی

در کربلا  باوجود حمله وحشیانه نیروهای حکومتی و مزدوران رژیم آخوندی و به آتش کشیدن چادرهای قیام کنندگان که یادآور به آتش کشیدن خیمه های کاروان حسینی توسط شمر و یزید است، جوانان دلیر این شهر امروز هم تظاهرات کردند.

آنها علیه رژیم آخوندی شعار داده و خواستار اخراج آن شدند.

 

تلویزیون العربیه الحدث گزارش داد: عصر روز شنبه بغداد شاهد خونین ترین درگیریها میان تظاهرکنندگان با عوامل مسلح در حوالی پل سنک و ورودیهای میدان تحریر بود

نیروهای مسلح از محورهای خیابان سعدون، پل سنک و خیابان رشید مردم معترض را با استفاده از مهمات جنگی مورد حمله قرار دادند که تعدادی کشته و دهها تن مجروح شدند. با این وجود  مقاومت جوانان برای حفظ سنگرهای میدان تحریر و پل جمهوری ادامه یافت

تظاهرات جوانان دلیر کربلا شعار علیه رژیم آخوندی