اندازه متن
Aa Aa

زنان به جان آمده در مقابل روحانی در رفسنجان: تورم، گرانی جواب بده روحانی

آخوند روحانی به طور وقیحانه‌ای به فقر عظیم مردم ایران در حاکمیت آخوندها اعتراف کرد و گفت:

 

طبق محاسبات ما تقریباً‌ در کشور ما حدود ۷ میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است یا نسبتاً خوب است

و ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند یعنی از این جمعیت عظیم کشور یک اکثریت قاطعی نیاز به کمک دارند

آخوند روحانی ادامه برجام را تنها راه نفس رژیم دانست و درحالیکه مردم در زیر بارِ کمرشکن فقر و گرانی و بیکاری هستند،

با وقاحت گفت : در صورت حفظ برجام رژیم می تواند سلاح خرید و فروش کند.

 

با ادامه برجام سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی و دفاعی دست پیدا می‌کنیم

و آن این هست که سالهاست خرید سلاح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع است

یعنی ما نمی‌توانیم از یک کشوری اسلحه بخریم

خرید سلاح کشور دیگر هم بخواهد از ایران انجام بدهد باز هم ممنوع است

یعنی ما نمی‌توانیم سلاح بفروشیم طبق این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ سال آینده

اگر این برجام را ما نگهداریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد

برجام را نگهداریم برجام را حفظ کنیم اما در عین‌حال ما هم آن‌چه در این توافق قرار گذاشته بودیم انجام بدهیم

پله پله آنها را کاهش دهیم و بگذاریم کنار خب این راه راه درستی بود ما انتخاب کردیم

روحانی در رفسنجان – زنان به جان آمده فریاد میزنند: تورم، گرانی جواب بده روحانی