اندازه متن
Aa Aa

اسکای نیوز: آتش تظاهرات عراق بزودی به تهران خواهد رسید

اسکای نیوز به نقل از یک کارشناس امور سیاسی و امنیتی گفت….رژیم ایران می‌فهمد که آتش تظاهرات عراق بزودی به تهران پایتخت ایران خواهد رسید

و این چیزی است که این رژیم را به موضعگیری تند در قبال جنبش مردمی عراق سوق میدهد

با حمایت و فشار رژیم ایران مقامهای عراق تلاشهای خود برای سرکوب تظاهرات و بکار گیری خشونت علیه تظاهرکنندگان را ادامه می‌دهند

و این موضوع منجر به کشته شدن ۳۰۰نفر و  مجروح شدن حدود ۱۵هزار نفر گردیده است.

تظاهرکنندگان شعارهایی علیه تهران داده و نقش خرابکارانه آن در عراق را محکوم میکنند

به گفته این منبع رژیم آخوندی می خواهد به هر طریق شده عادل عبدالمهدی در مسند نخست وزیری بماند

و سفر اخیر پاسدار قاسم سلیمانی در همین رابطه بوده است.

اسکای نیوز: آتش تظاهرات عراق بزودی به تهران خواهد رسید