بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی بعد از ملاقات با نماینده ویژه سازمان ملل

بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی بعد از ملاقات با نماینده ویژه سازمان ملل