اندازه متن
Aa Aa

بیانیه کاخ سفید علیه دخالتهای رژیم آخوندی در عراق

کاخ سفید طی بیانیه یی نسبت به دخالتهای رژیم ایران در عراق و حمله به معترضان و محدود کردن اینترنت ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه آمده است: ‌مردم عراق تحمل نمی کنند که رژیم ایران تمام منابع و ذخائر آنها را فرو بکشد

و بخشکاند و با بکارگیری گروههای مسلح و همدستان سیاسی‌اش جلوی ابراز نظر مسالمت آمیز آنها را بگیرد.

مردم عراق به رغم اینکه هدف خشونتهای مرگبار قرار داشته

و به رغم عدم دسترسی به اینترنت، صدای خود را برای انتخابات آزاد و اصلاحات در انتخابات به‌گوش همه رساندند.

بیانیه کاخ سفید با اشاره به اظهارات قبلی برهم صالح، برلزوم توقف هرگونه خشونت علیه معترضین،

و برگزاری انتخابات زودرس و اصلاحات انتخاباتی تاکیدکرد.

بیانیه کاخ سفید علیه دخالتهای رژیم آخوندی در عراق