اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات افسران و پرسنل پلیس کربلا در حمایت از جنبشهای مردمی

اسکای نیوز روز۲۱ آبان گزارش داد:  دهها تن از افسران و پرسنل پلیس استان کربلا

به‌منظور حمایت از جنبشهای مردمی در شهرهای عراق تظاهرات کردند.

این رسانه گفت :‌ این اقدام اولین گام از نوع خود توسط یک ارگان نظامی بصورت علنی

جهت حمایت از جنبشهای مردمی در عراق است که حدود دو هفته است ادامه دارد

و این موضوع در روزهای آینده تاثیری جدی بر گسترش تظاهرات خواهد داشت.

اسکای نیوز افزود: اقدام فوق در کربلا تحرکاتی را در شهرهای مختلف عراق و بطور خاص در استانهای جنوبی بدنبال دارد.

استانهای جنوبی خصوصا بعد از آنکه اشارات واضح از سوی دفتر علی سیستانی

مبنی بر عدم بازگشت به خانه‌ها تا محقق شدن خواسته‌ها، تبدیل به مرکز و صحنه اعتراضات شده است.

اخباری به ما رسیده که تظاهرکنندگان در استان ذیقار و

در شهر ناصریه دو پل مهم شامل «پل النصر» و «پل الحضارات» را در شهر ناصریه بسته‌اند. د

ر میسان اغلب ساختمانهای دولتی توسط تظاهرکنندگان در تایید اعتراضات مردمی بسته شد.

تظاهرات افسران و پرسنل پلیس کربلا در حمایت از جنبشهای مردمی