اندازه متن
Aa Aa

فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن – ۲۲ آبان ۹۸

آذربایجان شرقی (مرند) – حوزه جهل و جنایت – کانون شورشی ۳۰۳

تهران – بسیج ضدمردمی – کانون شورشی ۱۸۵ و ۲۵۶ و ۳۸۰

هندیجان – بسیج ضدمردمی – کانون شورشی ۵۶۵

خرم‌آباد – بسیج ضدمردمی – کانون شورشی ۴۳۲

قزوین – کانون شورشی ۹۱۷

بهبهان – بسیج ضدمردمی – کانون شورشی ۹۰۵

زنجان – کانون شورشی ۹۵۳

تهران – خیابان فلسطین – بسیج ضدمردمی – کانون شورشی ۸۱۳

مطالب مرتبط

فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن – ۲۱ آبان ۹۸

 

 

فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن – ۲۲ آبان ۹۸