میلاد پیامبر و میلاد امام جعفر صادق

اندازه متن
Aa Aa

حضرت محمد مروج عشق و معرفت بود پیامبری که در قلب جاهلیت پیام آگاهی و دانشوری وفهم و ادراک را برای فرزند انسان به ارمغان آورد

میلاد پیامبر و میلاد امام صادق

در سالروز میلاد پیامبر رحمت و رهایی هزاران تبریک به همه شما هم وطنانی که به انسانیت عشق می ورزند .

چرا که اسلام همان دین انسانیت و آیین برابری و آزادی است .

سلام و تبریک به همه شما که دلهایتان از عشق به آزادی پر است .

و برای رهایی از قید وبندهای استثماری به پا خواستید و مبارزه می کنید.

و البته درودهای بی کرانمان به محمد مصطفی(ص)که به گفته قرآن رسالتش باز کردن قل و زنجیرها ،

از دست و پای انسانها و بر داشتن بارهای گرانی بود که به نا حق بر دوش آنها گذاشتند .

حضرت محمد مروج عشق و معرفت بود .

پیامبری که در قلب جاهلیت پیام آگاهی و دانشوری وفهم و ادراک را برای فرزند انسان به ارمغان آورد.

پیامبری که در امتداد رسالت پیامبران بزرگ خدا چون نوح و ابراهیم و موسی و عیسی متکاملترین پیام توحید را به بشر برساند .

راستی جوهر و چکیده پیام او چیزی نبود جز کرامت انسان ،جز پیام نکوهیده بودن زنجیر و یوغ بردگی برای بشر .

هر کسی که هر کجای جهان برای شکستن زنجیر ظلم وستم وتبعیض قدم بر می دارد.

و علیه بهره کشی انسان از انسان می جنگد و در دفاع از انسان مظلوم بر می خیزد.

در قافله توحید ودر رکاب محمد ودر کاروان اوست پس سلام و درود بر محمد و همه پیروان و رهپویان راهش .

امشب یک عید دیگر هم هست طلوع یک ستاره دیگر از پیشتازان توحید ،

میلاد رهبر انقلابی و تدوین کننده مکتب تشیع، حضرت امام صادق علیه السلام،

کسی که خط ومشی مبارزه برای تدوین چهره واقعی اسلام در علن و بطور آشکار،

و همچنین آموزش نسل انقلابییون موحد در یک مبارزه مخفی.

.پیشوایی که با ایجاد شبکه مخفی که دامنه اش به دربار خلیفه هم می رسید شیعیان را هدایت می کرد.

و با خط ومشی انقلابی خود آنها را به مقاومت در برابر خلفای ستمگر اموی بر می انگیخت.

به مناسبت میلات امام صادق هم به شادی می نشینیم.

مطالب مرتبط:

سالروز میلاد پیامبر رحمت و رهایی، محمد مصطفی(ص) و امام جعفر(ع) مبارک‌باد

شهادت امام جعفر صادق(ع) ششمین پیشوای تشیع انقلابی

 میلاد پیامبر و میلاد امام جعفر صادق

میلاد پیامبر و میلاد امام جعفر صادق