اندازه متن
Aa Aa

حمایت آیت الله سیستانی از تظاهرات مردم عراق

العربیه گزارش داد: آیت الله سیستانی در خطبه هفتگی خود که توسط نماینده اش قرائت شد اعلام کرد

اگر کسانی که در قدرت هستند فکر می کنند می توانند از خواسته های مردم  برای اصلاحات واقعی با مانع تراشی و وقت کشی، طفره بروند،

در توهم و خواب و خیال هستند. آنچه بدنبال این اعتراضات می آید دیگر مانند قبل نخواهد بود.

تلویزیون اسکای نیوز گفت: ایت الله سیستانی حمایت خود را از تظاهرات کنونی در عراق اعلام کرده و

تعرض به تظاهرکنندگان اعم از کشتار یا ربودن یا ارعاب آنها را محکوم کرد.

دفتر اقای سیستانی خاطر نشان ساخت نباید به هیچ طرف خارجی اجازه داده شود

که در اصلاحات داخلی که مردم عراق وارد آن شده‌اند دخالت نماید.

مطالب مرتبط

بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی بعد از ملاقات با نماینده ویژه سازمان ملل

حمایت آیت‌الله سیستانی از تظاهرات مردم، محکومیت تعرض به تظاهر کنندگان اعم از کشتار، ربودن یا ارعاب آنها

حمایت آیت الله سیستانی از تظاهرات مردم عراق