اندازه متن
Aa Aa

اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد

و سخنرانیهای نمایندگان کشورها

و برآشفتگی نماینده ایران از تصویب قطعنامه

به دنبال تصویب شصت و ششمین قطعنامة‌ ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی،

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران گفت:

مسئول اکثر جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است

همان کسانی هستند که از چهار دهه پیش مستمرا به جنایت علیه بشریت، به خصوص در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشتغال داشته اند.

این قطعنامه بار دیگر بر این ضرورت انکارناپذیر صحه می گذارد که مصونیت سردمداران جنایتکار این رژیم قرون وسطایی باید پایان یابد.

بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر در ایران،

قتل عام ۳۰ هزار زندانی بی دفاع در سال ۱۳۶۷ است که سردمداران و مقامات فعلی رژیم در آن دست داشته اند

و باید به خاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت، در برابر عدالت قرار بگیرند.

خانم رجوی تاکید کرد: اگرچه این قطعنامه به بسیاری از ابعاد نقض وحشیانه حقوق بشر توسط رژیم آخوندها اشاره نمی کند،

ولی با اینحال، مبین این واقعیت است که رژیم آخوندها ، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است

و حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب میکند و می باید از جامعه جهانی طرد شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ‌‌‌‌۲۳ آبان ۱۳۹۸ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۹)

 

سخنرانیهای نمایندگان کشورها درحمایت از قطعنامه محکومیت رژیم ‌آخوندی

در جریان تصویب شصت و ششمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران،

که نمایندگان ۸۴کشور به محکومیت رژیم آخوندی رای دادند شماری از متحدان رژیم آخوندی و ناقضان حقوق بشر مانند ،

رژیم بشار اسد در سوریه، کره شمالی و دست نشاندگان رژیم آخوندی در عراق و لبنان و دیکتاتوری ونزوئلا به قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی رای منفی دادند.

نمایندگان کشورهای حامی این قطعنامه  از جمله کانادا و آمریکا در اجلاس کمیته سوم سخنانی در حمایت از قطعنامه و محکومیت حکومت آخوندی ایراد کردند.

نماینده کانادا که ‌آورنده قطعنامه از جانب ۴۵کشور بود، گفت:

نماینده کاناداـ جلسه کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد

این قطعنامه براساس اطلاعات معتبر از گزارشات دبیرکل و گزارشگر ویژه حول وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر منابع قابل اتکاست

و در آن نگرانیهای جامعه جهانی از تبعیضهای قومی و مذهبی و محدودیتها علیه آزادی بیان و تهدید علیه مدافعان حقوق بشر مطرح شده  است.

نماینده کانادا افزود: سایر نگرانیها که در این قطعنامه برجسته شده

شامل استفاده سیستماتیک از شکنجه و بازداشتهای خودسرانه و فقدان پروسدورهای قضایی در ایران است.

دستگیریهای خودسرانه و بازداشت شهروندان دو تابعیتی از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

نماینده آمریکا در کمیته سوم مجمع عمومی گفت:‌

 

نماینده آمریکاـ جلسه کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد

ما در ابراز نگرانی های شدید در ارتباط با استمرار سرکوب حقوق بشر و آزادیهای پایه‌یی توسط رژیم ایران،

به جامعه بین المللی ملحق می شویم. این قطعنامه مهم، بر پیگرد قانونی و

هدف قرار دادن عاملان دستگیریهای خودسرانه و سایر موارد نقض حقوق بشر تاکید دارد

و هم چنین استفاده مفرط از زور علیه معترضان و مرگهای مشکوک در بازداشت را محکوم می کند.

وی افزود: آمریکا به خاطر محکوم کردن وضعیت هولناک حقوق بشر در ایران،

به این قطعنامه رای مثبت می دهد و مصرانه از همه کشورها می خواهد همین کار را بکنند.

 

رژیم آخوندی برآشفتگی خود را از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی نشان داد.

اسحاق ال حبیب معاون نماینده رژیم در سازمان ملل به نحو مسخره یی ادعا کرد:‌

این اجلاس مناسبت دیگری است که در آن موضوع حقوق بشر مورد سؤاستفاده قرار می گیرد

 

موسوی سخنگوی وزارت خارجه رژیم نیز از فرط غیظ نسبت به محکومیت جنایات رژیم آخوندی

در ملل متحد مدعی شد قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد فاقد مشروعیت است.

مطالب مرتبط

  بن‌بست FATF؛ تشدید تحریم‌ها و گسترش انزوا

اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد – محکومیت نقض حقوق بشر و اعدامها

اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد و سخنرانیهای نمایندگان کشورها و برآشفتگی نماینده ایران از تصویب قطعنامه