افزایش قیمت دلار بدنبال بالا رفتن قیمت سوخت

افزایش قیمت دلار بدنبال بالا رفتن قیمت سوخت