اندازه متن
Aa Aa

کنسولگری رژیم ایران در نجف برای سومین بار به آتش کشیده شد

قیام کنندگان عراقی در نجف برای سومین بار کنسولگری رژیم آخوندی را به آتش کشیدند

در بغداد میدان الوثبه شامگاه سه‌شنبه شاهددرگیری میان جوانان وحوش خامنه ای بود.

کمیته سازمانده تظاهرات در عراق به کلیة مقامهای فرودگاهها و

معابر مرزی نسبت به ورود قاسم سلیمانی، به این کشور هشدار داد

 

در تحولی دیگر، در جلسه شورای امنیت  ملل متحد نمایندگان سازمان ملل

و آمریکا و انگلستان نسبت به  ادامه سرکوب قیام کنندگان اعتراض کردند.

به آتش کشیدن کنسولگری رژیم ایران در نجف برای سومین بار