اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات در فرانسه در العربیه و فیگارو

تلویزیون العربیه -۱۲آذر۹۸

تظاهرات در فرانسه برای محکوم کردن کشتار در ایران

 

روز دوشنبه در اعتراض به «کشتار» در ایران تظاهراتی در پاریس برگزار شد.

تظاهرکنندگان بنری حمل  می کردند که روی آن نوشته شده بود:‌ کشتار تظاهرکنندگان  ایران جنایت علیه بشریت است.

بهزاد نظیری گفت: ایران در تب و تاب است و آمار کشته شدگان بیش از آنچیزیست که تصور می شود.

جامعه جهانی بایستی یک محکومیت صریح صادر کند و چشم بستن (بر روی این جنایتها) را به پایان رساند.

ژاک بوتو شهردار منطقه دوم پاریس و عضو اتحادیه شهرداران فرانسه برای یک ایران دمکراتیک گفت:

باید توجهات را به آنچه در ایران رخ میدهد جلب کرد.

وی افزود:‌ فرانسه باید اقدام به اعزام یک هیئت تحقیق به زندانهای ایران کند

شهردادر منطقه ۲ پاریس برفراخوان صادره از سوی کمیته پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک  تأکید کرد.

این کمیته از خواسته شورای ملی مقاومت ایران برای اعزام یک هیئت بین المللی به ایران

با هدف افشای تعداد کشته ها و مجروحین و زندانیان حمایت می کند.

 

فیگارو – ۲دسامبر۲۰۱۹:‌

ایرانیان در پاریس علیه کشتار در ایران تظاهرات کردند

ایرانیان در پاریس علیه “کشتار” در ایران تظاهرات کردند.

بهزاد نظیری، عضو شورای ملی مقاومت ایران به خبرگزاری فرانسه گفت :

“رژیم وارد یک فاز جدید شده و دستور تیراندازی سیستماتیک به تظاهر کنندگان را داده است.

این بی سابقه است. کشتاری به این شکل هیچگاه دیده نشده بود”. وی افزود : “ایران در غلیان و جنبش است.

هر چه زمان می گذرد، ارقام کشته شدگان نگران کننده تر می شود»

فیگارو به گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار در ایران اشاره کرد و نوشت:

عفو بین الملل میگوید “شهادت های تکان دهنده ای از شهود و نزدیکان قربانیان” دریافت کرده است.

این شهادتها نشان می دهد که نیروهای امنیتی رژیم ایران

عمدا از سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان بی سلاح استفاده کرده اند.

 

 

تظاهرات در فرانسه در رسانه ها