اندازه متن
Aa Aa

تهدیدهای آخوند روحانی علیه دستگیرشدگان قیام – ۱۳ آذر۹۸

آخوند شیاد دست به دامن آخوند جلاد

تهدیدهای جنایتکارانه رئیس جمهور درمانده ارتجاع

علیه دستگیر شدگان قیام

۱۳آذر۹۸

 

اما آنهایی که سازمان‌یافته در این داستان آمدند

توی اعترافات‌شان که حالا در آینده پخش می‌شود و شما خواهید دید

برنامه‌ریزی اینها بیش از دو سال است

دو سال است اینها برنامه‌ریزی کرده بودند

 

آخوند روحانی:

با اینها باید برخورد شود

ما کاری نداریم عددشون هر چی هست

 به هر حال قوة قضاییه باید رسیدگی کند

 

تلویزیون شبکه خبررژیم ۱۳آذر۹۸

اما آنهایی که سازمان‌یافته در این داستان آمدند

توی اعترافات‌شان که حالا در آینده پخش می‌شود و شما خواهید دید

برنامه‌ریزی اینها بیش از دو سال است،

دو سال است اینها برنامه‌ریزی کرده بودند پارسال در یک مقطعی می‌خواستند زمان مناسب نبوده

‌امسال می‌خواستند در یک مقطعی مناسب بیشتر هم به فکر مثلاً آخر دی و تو بهمن یا نزدیکی انتخابات

در آن ایام اینها برنامه‌ریزی کرده بودند وقتی که این مسأله اعلام شد آنها اربابانشان از خارج بهشان گفتند

الآن موقع آن هست اون را اجرا کنید آن طرحی که بنا بود آمدند بیرون خوب باید با اینها برخورد بشود

ما کاری نداریم اگر کسی تخلف کرده کسی وابسته است

حالا عدد آنها هر چه هست که به‌هرحال قوه قضاییه رسیدگی کند به اینها

 

تهدیدهای آخوند روحانی علیه دستگیرشدگان قیام – ۱۳ آذر ۹۸