اندازه متن
Aa Aa

رئیس جمهور آمریکا:

هم اکنون هزاران نفر در ایران کشته شده اند

رژیم ایران اینترنت را قطع می کند تا کسی نفهمد چه خبر است

این چیز وحشتناکی است و جهان باید آن را زیر نظر داشته باشد

 

دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک دبیرکل ناتو در لندن ۱۲ آذر ۹۸

ترامپ:  می خواهم این حقیقت را به میان آورم که رژیم ایران همین حالا که ما داریم صحبت می کنیم احتمالا هزاران و  هزاران نفر را می کشد.

به همین دلیل اینترنت را قطع می کنند.

آنها اینترنت را قطع می کنند تا کسی نفهمد چه خبر است.

اما هم اکنون هزاران نفر در ایران کشته شده اند.

و راستش نمی دانم شما چطور وارد آنجا بشوید، نمی دانم چطور کارتان را انجام بدهید

اما مطبوعات باید به آنجا بروند تا ببینند چه خبر است

زیرا گفته می شود که هزاران نفر در ایران که دست به اعتراض می زنند، کشته می شوند.

شما هم این (خبرها) را می شنوید، نه فقط ارقام کوچک، کهالبته آن هم بد است،

بلکه ارقام بزرگ که واقعا بد است. و واقعا ارقام بزرگی هستند.

خبرنگار: … کار بیشتری آمریکا می تواند انجام دهد؟

ترامپ: ترجیح می دهم همین الآن چیزی نگویم اما فکر می کنم که این چیز وحشتناکی است و جهان باید آن را زیر نظر داشته باشد.

اما تعداد زیادی از مردم کشته می شوند، شما هم این را شنیده اید،

مردم خیلی خیلی زیادی هم اکنون در ایران بخاطر اعتراض کردن کشته می شوند، فقط به این دلیل که اعتراض می کنند.

این یک چیز وحشتناکی است.

تلویزیون سی ان ان ۱۲آذر۹۸

 

رئیس جمهور آمریکا: هم اکنون هزاران نفر در ایران کشته شده‌اند