اندازه متن
Aa Aa

قیام سراسری مردم ایران

در ۱۸۹شهرکشور

بیش از ۱۰۰۰شهید

 و ۱۲هزار دستگیری

 

سازمان مجاهدین خلق ایران

اسامی ۴۶ تن  دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد

 

سازمان مجاهدین تاکنون

 اسامی ۳۰۱ شهید قیام را اعلام کرده است

سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار اسامی ۴۶تن دیگر از شهیدان قیام اعلام کرد

شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران که ۱۸۹ شهر کشور را در برگرفت، بیش از ۱۰۰۰ تن است.

بنا به گزارشهای مقاومت ایران از داخل کشور، تنها نیروی سرکوبگر انتظامی ۱۰۲۹ شهید را ثبت کرده است.

خانم مریم رجوی، با درود به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران، شورای امنیت ملل متحد،

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکوم کردن این کشتار بزرگ

و اقدام فوری برای توقف جنایت علیه بشریت و آزادی دستگیر شدگان فراخواند و افزود:

بی عملی در مقابل قتل عام مردم ایران غیرقابل توجیه است و

از سوی رژیم ایران به مثابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی میشود

و زخمی عمیق بر وجدان بشریت است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت از دبیرکل ملل متحد خواست بدون فوت وقت

یک هیأت حقیقت یاب را برای تحقیق پیرامون ابعاد این کشتار بزرگ

و بازدید از زندان ها و دستگیر شدگان به ایران اعزام نماید.

خانم رجوی همچنین از شورای امنیت ملل متحد و رئیس دوره ای آن

خواست کشتار مردم ایران را جنایت علیه بشریت اعلام کند

تا سردمداران این رژیم و مسئولان این جنایت بزرگ در برابر عدالت قرار گیرند.

وی گفت جامعه بین المللی می باید استبداد خونریز حاکم را از خانواده ملل طرد کند

و خامنه ای، روحانی و سایر سردمداران این رژیم باید در برابر عدالت قرار گیرند.

اسامی ۴۶ شهید بشرح زیر اعلام شده است:

تهران                            تقی علی لو

تهران                             احمد مراد

تهران                            امیر علیزاده

تهران                            غلامرضا قاضی زاهدی

تهران                             یاسین(مجتبی) رمضان نژاد

تهران                             ابوالفضل آذرم

تهران                             محمد رضا محمدی

شهریار-تهران                    مهران جبوری

شهریار-تهران                    علیرضا نوری

اهواز                               علی تمیمی

اهواز                              رضا شاه مرادی

دزفول                            سهراب خواجوی

اهواز                             حمید آوی

اهواز                             مهدی زرگانی

اهواز                            عباس بریحی علوش

اهواز                            سعید پانکی

شیراز                           صادق احمد پناهی

سنندج                          محمد رضا احمدی

سنندج                          زیبا خشگوار

جوانرود                        عمران ولیدی

کرمانشاه                      سجاد اسماعیلی

کرمانشاه                      بهزاد جویباره

کرمانشاه                      محمد پالانی

کرمانشاه                     شیرزادخانه شیرزادی کلهر

کرمانشاه                       آرمین قادری

کرج                             ماهان فرامرزی

کرج                             سعید حمیدی

کرج                             اصغر  حشمت پور

کرج                            سینا محمدی

کرج                            کریم باقری

کرج                             محمد پارسا عزیزی مقدم

کرج                             حسین جمالی

کرج                            ایرج میش مست

کرج                            سجاد وطن خواه

کرج                            قاسم نعمتی پور

کرج                            محسن تالیوردی

کرج                            علی حسینی

فردیس کرج                  محمد امین الله قلی

فردیس کرج                   بابک الله اژدهاک

اردبیل                           مهیارقربانی

اردبیل                           آرش وکیلی

اندیمشک                      عبدالله لرستانی

اصفهان                        حیدر شیازی

خرم آباد                      امید محمد مهرابی

خرم آباد                      مرتضی مرادی

خرم آباد                      فرشاد دریکوند

قیام سراسری مردم ایران در ۱۸۹ شهر – بیش از ۱۰۰۰ شهید و ۱۲هزار دستگیری