اندازه متن
Aa Aa

نخست وزیر انگلستان: اعتراضات ایران بیانگر گستردگی نارضایتی است

بوریس جانسون درکنفرانس خبری خود همزمان با اجلاس ناتو درلندن در روز ۱۳آذردر مورد تظاهرات در ایران  تاکید کرد

هرچند این این اعتراضات پس از گرانی بنزین صورت گرفت

ولی نمی توان علت آن را گرانی بنزین دانست

بلکه این اعتراضات حاکی از گستردگی نارضایتی مردم  ایران از رژیم جمهوری اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد از همین رو بالا گرفتن این اعتراضات، برای او غافلگیر کننده نبوده است .

نخست وزیر انگلستان اضافه کرد دخالتهای اخلالگرانه رزیم ایران در منطقه،

به منظور دور کردن توجهات از شکستهای این  رژیم در داخل ایران صورت می گیرد.

نخست وزیر انگلستان: اعتراضات ایران بیانگر گستردگی نارضایتی است