چرا قیامها در ایران تداوم دارد و گسترش یابنده است – قیام ایران

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – علت تداوم و گسترش قیامها در ایران چیست؟

بررسی تداوم قیامها و مقایسه چهار قیام اخیر در ایران به لحاظ گسترش و عمق آنها

در سه دهه گذشته ۴قیام بزرگ در ایران داشتیم. چرا قیامها در ایران تداوم دارد و گسترش یابنده است – قیام ایران

قیام۷۸ با همه اهمیت آن. قیام۸۸ با جمعیت زیادی که به خیابان آمدند.

قیام۹۶ که خیلی پرشور بود. قیام۹۸ که ادامه دارد.

این چهار قیام مانند هم نبود. هر قیام ویژگی‌های خودش را داشت.

هر مرحله قوی تر از مرحله قبل سر باز می کند.

برخلاف ۷۸ که قیام دانشجویان سرکوب شد. برخلاف ۸۸ که قیام با خیانت موسوی و کروبی پایان گرفت. قیام۹۶ با گذشت ۲سال عمیق‌تر شد و به قیام۹۸ بالغ شد. باید ویژگی این قیامها را بررسی کرد. سال ۷۸ در نتیجه شکاف بین دو باند نظام دانشجویان قیام کردند. اما درست در زمان بخطر افتادن نظام هر دو باند یک موضع گرفتند. خاتمی خود پشت سرکوب این قیام رفت.

اما قیام۸۸ محصول شکاف در بالا یعنی بین موسوی و کروبی و باند خامنه‌ای بود. اما در عاشورای۸۸ آنها آسانسوری پایین کشیدند و به اعتماد مردم خیانت کرده و امید مردم را کشتند و نشان دادند که خواهان حفظ همین نظام هستند. قیام۸۸ به زیر خاکستر خیانت رفت.

اما قیام۹۶ حاصل لبریز شدن خشم مردمی بود که این حکومت چهل سال است آزادی آنها را گروگان گرفته است. و فقر و گرسنگی را به جامعه حاکم کرده است. این بار خامنه‌ای به آخر خط رسید. قیام۹۶ شروع راهی برای قیامهای سهمگین بعدی بود و آغاز کار کانونهای شورشی.

مطالب مرتبط

ما آغاز کردیم تداوم بخشیدیم و پایان خواهیم داد – قیام ایران

مسیر بی‌بازگشت و شتاب چهارنعل به‌سوی سرنگونی