اندازه متن
Aa Aa

برندگان نوبل

سرکوب مرگبار قیام کنندگان توسط رژیم آخوندی

را محکوم کردند

پرفسور مایکل روزباش Michael Rosbash برنده جایزه نوبل پزشکی 2017 از آمریکا

پرفسور یوآخیم فرانک Joachim Frank برنده جایزه نوبل شیمی 2017 از آمریکا

پرفسور دیوید واینلند David Wineland برنده جایزه نوبل فیزیک 2012 از آمریکا

پروفسور رابرت گرابز Robert Grubbs برنده جایزه نوبل شیمی 2005 از آمریکا

پروفسور الیاس کوری Elias Corey برنده جایزه نوبل شیمی 1990 از آمریکا

پروفسور توماس چک Thomas Cech برنده جایزه نوبل شیمی 1989 از آمریکا

پروفسور جرج بدنورز Georg Bednorz برنده جایزه نوبل فیزیک 1987 از آلمان

پروفسور جان پولانی  John Polanyi  برنده جایزه نوبل شیمی 1986 از کانادا

پروفسور هامیلتون اسمیت  Hamilton Smith  برنده جایزه نوبل پزشکی 1978 از آمریکا

 

فراخوان فوری

برندگان جایزه نوبل از دبیرکل ملل متحد

برای تشکیل جلسه شورای امنیت

و جلوگیری از جنایات خامنه‌ای علیه قیام کنندگان ایران

 

فراخوان برندگان نوبل به اعزام یک هیأت حقیقت یاب به ایران

برای تحقیق درباره کشته شدگان ، مجروحان و دستگیرشدگان قیام

 

تاکنون ۲۰تن از برندگان جایزه نوبل که از  برجسته ترین چهره های علمی جهان هستند

طی نامه ای به آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل متحد از قیام شجاعانه مردم ایران حمایت کرده

و سرکوب خونین و وحشیانه رژیم سرکوبگر خامنه ای را بشدت محکوم کردند .

آنان از قیام سراسری ملت ایران که در آن صدها هزار ایرانی به ویژه جوانان ، ارتش بیکاران و گرسنگان و محرومان،‌

خشمگین از ۴۰ سال سرکوب و بی کفایتی و  سوء مدیریت و فساد  به خیابانها ریختند

و رهبران رژیم را به چالش کشیدند حمایت کرده

و از دبیر کل ملل متحد خواستار تشکیل جلسه  فوری شورای امنیت ملل متحد شده

و جلوی  جنایات بیشتر رژیم خامنه ای را گرفته و آنرا محکوم کند.

برندگان نوبل همچنین ازملل متحد خواستند

یک هیأت حقیقت یاب برای بررسی و تحقیق وضعیت کشته شدگان،

مجروحین و دستگیر شدگان به ایران اعزام کند.

پیش از این نیز ۱۱تن از برندگان جایزه نوبل با قیام قهرمانانه مردم ایران اعلام همبستگی کردند

 

۹تن دیگر از برندگان جایزه نوبل از قیام شجاعانه مردم ایران حمایت کردند